Cortenstål

Ett underhållsfritt material som skiftar färg

Cortenstål, så kallat rosttrögt stål, har rostbeständiga egenskaper vilket betyder att det rostar långsammare än vanligt stål. Det användes till en början främst till kaminer och skorstenar då det är ett mycket tåligt och underhållsfritt material.

Idag är materialet mycket populärt inom en mängd områden som kräver en underhållsfri och rostig yta som är tillräckligt motståndskraftig att stålet inte rostar sönder. Det kan vara allt från husfasader, rabattkanter i trädgårdar, till containrar, konstverk och Late Bloomings krukor!

Stålet är till en början grått, men genomgår en magisk  färgskiftning. Efter en tid, som bland annat beror på klimatväxlingar samt hur länge stålet utsatts för väder och vind, rostar (oxiderar) ytskiktet. Ytans så småningom helt täta rostbeläggning (oxidskikt) bromsar fukt från att vidare tränga in och därmed orsaka ytterligare påverkan och stålet slutar även att fälla rost.

Late Bloomings krukor tillverkas i Sverige av cortenstål med ingen eller liten påbörjad rostning. Det är därför viktigt att du placerar krukan på gräs, grus eller annat mindre känsligt underlag under den första tiden tills krukan fått en tät rostbeläggning.

Jag rekommenderar varmt att du har krukan inom synhåll under tiden för rostbeläggningen, då stålet genomgår en oerhört vacker och unik färgskiftning.

Det vill du inte missa!

Kruka i cortenstål

LATE BLOOMING

Formgivna och tillverkade i Sverige